Onze missie is om het evangelie van de Zoon van God, Jezus de Christus, te verspreiden. Het evangelie van het onzichtbare koninkrijk van God, dat gestalte krijgt in mensenkinderen, in ons. En de wereld kan horen dat de Vader enkel goed is en zich graag ontfermt over de hele schepping. Er zit geen kwaad of duisternis in Hem en niets onberekenbaars.
Een heerlijke boodschap die de mens weer overeind helpt en leven geeft. En je gaat werkelijk leven wanneer je wordt bemind. Immers, God ís liefde.
Dát is de kern van onze boodschap.
Hij is de kern van onze boodschap.
En dank zij de Zoon hebben we deel gekregen aan Zijn leven.
Eeuwig leven.