VOX Worldwide

VOX Worldwide is een Stichting die het Volle evangelie verspreidt over de gehele wereld.
Oorspronkelijk gebeurde dit door middel van op cassette ingesproken preken in verschillende talen. De cassettes (en later CD's) werden verzonden naar adressen in diverse landen over de wereld. Inmiddels heeft VOX Worldwide de overstap gemaakt naar het internet.

Hoe is VOX Worldwide ontstaan?

Eind 70-er jaren kreeg Joan Wilschut een visioen over het verspreiden van het evangelie middels audio-cassettes. In het visioen zag zij beelden van pijlen die vanuit Nederland werden afgeschoten de wereld in. Waar een pijl terecht kwam vermeerderde deze zich in allemaal nieuwe kleinere pijlen. Het werk van VOX Worldwide is uitgegroeid tot verzendingen naar duizend adressen in ca. 60 landen. Veel van die adressen zijn bijbelscholen, kerkelijke gemeenten, zendings-organisaties en particulieren.

VOX Worldwide is ondergebracht in een Stichting, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Alle medewerkers zijn vrijwilligers en doorgaans lid van een Volle Evangelie gemeente.

De preken worden geselecteerd door een commissie, bestaande uit bestuursleden en gemeenteleden uit diverse Volle Evangelie gemeenten. De prekencommissie is zeer belangrijk voor de voortgang van het werk van VOX Worldwide. In de prekencommissie wordt de boodschap zorgvuldig geselecteerd en van aanbevelingen ter verduidelijking voorzien. De laatste hand wordt gelegd door de vertaler/inspreker. Daarna durven wij met een gerust hart de boodschap over de wereld te laten gaan. Het is Gods werk en hij waakt over Zijn Woord!

De boodschap kwam reeds in 60 landen, maar zal nu met behulp van Internet meer landen en meer mensen kunnen bereiken. Eenmaal per jaar komen alle medewerkers bijeen voor overleg en contact onderling. Tevens is dat het moment waarop ervaringen worden uitgewisseld en lief en leed wordt gedeeld. Daar kunnen we elkaar  bemoedigen.