Tuesday, May 26, 2020

“He’s got the whole wide world in His hands”

Text Size

De heilige Geest - Henk van Pagée
 
Er was eens een boerenzoon die naar Canada wilde emigreren. De jongeman was een jaar of 25 en het verhaal speelt zich af aan het begin van de vorige eeuw.  Naar Canada gaan was in die tijd niet eenvoudig, je kon niet even het vliegtuig pakken en wegwezen, maar je ging echt nog op zo’n groot stoomschip. En dan was je zo’n je een aantal weken onderweg voordat je daar eindelijk aankwam.  De eerste stap die de boerenzoon moest nemen was het kopen van een ticket voor de overtocht. Nou daar moest hij heel lang voor sparen, maar eindelijk had hij het geld bij elkaar. De jongeman begon nu te bedenken wat hij allemaal moest meenemen voor onderweg. Als eerste dacht hij aan eten, maar hij besefte wel dat hij niet al teveel kon meenemen. Daarbij kwam dat het voedsel niet snel mocht bederven. “Weet je wat” dacht hij “ik neem een doos met crackers mee,
voedzame crackers die lang goed blijven’. Ook nam hij een grote kaas  van de boerderij  mee. En hij veronderstelde dat hij wel wat water zou kunnen krijgen van de bemanning.  Zo gezegd, zo gedaan en toen het moment gekomen was, vertrok hij met het grote stoomschip richting Canada.


Elke keer rond etenstijd ging de boerenzoon ergens op het dek zitten, at wat droge crackers met kaas en dronk een beker water. Dag in dag uit deed hij dat, wel verbaasde hij zich over dat hij nooit iemand anders zag die op het dek aan het eten was. Na verloop van tijd, toen hij weer eens aan het eten was, kwam er een medepassagier naar hem toe.
De persoon verbaasde zich en vroeg: “Beste vriend waarom zit jij toch altijd op dek crackers en kaas te eten?’ “En dan alleen maar water, dat is toch niet echt gezond?” “ Ja,”sprak de boerenzoon,” maar ik kon niet meer dan alleen de overtocht betalen en ben al blij dat ik dit kon meenemen.
“Maar vriend” sprake de medepassagier “ weet je dan niet dat we allemaal beneden aan het diner zitten, kom eens mee, kom eens mee.” En hij nam hem mee naar beneden, waar iedereen heerlijk zat te eten. “” O, wat prachtig”  riep de boerenzoon, “maar ik heb geen geld genoeg om zoiets te betalen, ik ben arm”.
Maar dat hoeft ook helemaal niet” riep de man” Als jij een ticket koopt voor de overtocht, dan is dat ook inclusief  het eten, het is betaald, je kunt gewoon elke dag met ons aan tafel aan.
De boerenzoon was zeer verwonderd, maar toen alles tot hem doordrong riep hij uit
”O, wat heb ik een hoop gemist, is dit echt voor mij?  ik wou dat ik dit eerder had geweten.
 
Begrijpt u de strekking van dit verhaal? Heeft u hem?
Eigenlijk is dit de essentie van deze boodschap over de heilige Geest.
Mijn eerste vraag aan u is: “ Hoe gaat u door het leven?  Hoe zit u op uw levensschip op weg naar uw bestemming? Bent u een persoon die al blij is dat hij mee kan varen, maar
geestelijk eigenlijk op water en brood leeft? Bent u iemand die crackers eet en water drinkt, maar niet aan een overvloedige tafel zit? Herkent u zich in de onwetendheid van de boerenzoon?
 
Als Johannes de Doper, terwijl hij waarschijnlijk aan het dopen is,  Jezus aan ziet komen krijgt hij een openbaring van God. (U kunt het vinden in het evangelie van Johannes, hoofdstuk 1 vers 29 tot 34).  Johannes krijgt daar een diep inzicht over de bediening van Jezus Christus. Nu , dat moet wat voor hem geweest zijn. Een openbaring terwijl Jezus daar tussen de mensen staat, wat moet dat overweldigend geweest zijn,
Want de openbaring over de Zoon van God is zeer veel omvattend, Johannes zou vele
zeer vele dingen over Jezus kunnen zeggen: “Hij is de Heer der Heren, Hij is de Koning dar koningen, Hij is de Vredevorst, Hij is de beste Prediker die er ooit geweest is, Hij is een geweldige Genezer en noem maar op. Je kan zo veel over de Heer belijden, maar Johannes wordt geleid door de Geest van God. En moet u nu eens opletten wat Johannes over Jezus gaat proclameren.
Het eerste wat Johannes over Jezus zegt is eigenlijk adembenemend mooi: “Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld zal wegneemt. “  En dat is wat mij het diepste raakt, dat    is wat ik eigenlijk zoek, dat is wat ik nodig heb!
In mijn jeugd heb ik  véél gezocht naar antwoorden op het leven, waarom besta ik eigenlijk, wie ben ik eigenlijk, wat is de zin van mijn bestaan?  En ik las vele boeken van theologen, filosofen en andere denkers. Maar dát was niet wat ik als eerste nodig had in mijn leven, dát is niet wat mijn leven veranderde. Mijn grootste behoefte was dat Iemand mijn schuld zou wegnemen.
Hier raken we de kern van het grootste probleem van de wereld, de grootste behoefte van de mensheid. O, mensen zoeken overal naar een houvast, naar een richting in hun leven, iemand die ze kunnen volgen. Maar het eerste wat je als mens nodig hebt is toch dit: Iemand die je verlost van zonde en schuld!
Jezus is het Lam Gods, dat is de diepste kern van Zijn bediening. En prijst God, vele, vele miljoenen mensen hebben ervaren dat alleen Jezus hun werkelijk vrij kan maken van zonde en schuld. En dat zij door het bloed van het Lam weer vrij tot God kunnen gaan, dat ze een nieuw leven kunnen beginnen.
 
Echter veel wedergeboren christenen houden het hierbij. Ze geloven en belijden dat Jezus voor hun zonde gestorven is, zij zijn blije kinderen van God en met die zekerheid gaan ze door het leven. Zij zitten als het ware op een groot schip, genaamd “de Redding” en varen veilig en wel met een rustige vaart naar de overkant.
Maar let op wat ik nu ga zeggen: ‘Mensen behouden’ is  maar de helft van de bediening van Jezus. Er is meer! Het is niet de bedoeling van God u alleen maar een passieve passagier bent. Want Johannes heeft nog iets gezegd over de bediening van Jezus, iets dat minstens zo belangrijk is dat het eerste, en waar ik vanmorgen graag met u over wil spreken.
 
Het tweede wat Johannes door de Geest van God over Jezus zegt is dit, hij zegt van de Heer: “Deze is het die met de Heilige Geest doopt”. Dat is de andere helft van de bediening van Jezus. En deze heerlijke waarheid is vaak nog zo weinig bekend bij wedergeboren kinderen van God, er is hun zoveel op het gebied van de Heilige Geest onbekend.
Kijk naar de eerste bediening van Jezus, daar hebben we allemaal beelden bij hè? Als we het hebben over de kruisdood van Jezus, wat Hij voor ons gedaan heeft, dat is voor ons geweldig kostbaar, het verschil tussen leven en dood. Het is een heerlijkheid om te weten dat je behouden bent., dat je zondeschuld betaald is. Dat je als een vrijgekochte door het leven mag gaan. We hebben daar ook allemaal beelden bij.
 
Maar nogmaals dit is maar de helft, Johannes doet een tweede belijdenis over Jezus zijn bediening, onlosmakelijk verbonden met de eerste: “deze is het die met de Heilige Geest doopt”! Het merkwaardige is, als we het over deze de tweede uitspraak hebben, dat er zo vele christenen zijn, die niet weten wat dit inhoud, niet weten wat ze ervan denken moeten en er geen ervaring mee hebben.
Ik heb het niet over de wereld, de moderne mens van vandaag weet nog wel wat Kerst en Pasen inhoudt, maar wat Pinksteren betekent is hen doorgaans volslagen onbekend. Maar helaas zijn er zóveel christenen, die geen enkel beeld, geen voorstelling, geen ervaring hebben met Jezus Christus als degene die vervult met de Heilige Geest!
 
De vraag aan U is dan ook: Kent u Jezus ook als de Doper met de Heilige Geest? Is dit  tweede heilsfeit ook in uw leven belangrijk ?
Jezus heeft twee geweldige heilsdaden voor ons volbracht in Zijn leven.
Het eerste is, dat Hij als Lam Gods gekruisigd werd, dat was voor Hem een groot en vreselijk lijden, maar Prijst God, ook de grootste overwinning die Hij behaalde.
Zijn eerste en alles beslissende heilsfeit.
 
Het tweede heilsfeit dat Jezus tot stand heeft gebracht vond plaats op de Pinksterdag. De dag waarop Hij zijn belofte over de doop in Geest kon waarmaken in zijn discipelen.
In Hebreeën 12vs 2 staat dat Jezus het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende, óm de vreugde die voor Hem lag. Ik denk dat een groot deel van die vreugde was, dat Hij door zijn overwinning, nu mensen kon vervullen met de Kracht van God, de Heilige Geest die ook zo krachtig werkte in zijn eigen leven.  Wat een belangrijk moment voor Jezus als zijn discipelen op de pinksterdag bij elkaar in gebed zijn en dat Hij die tweede bediening mag uitvoeren. De bediening, die geproclameerd was door Johannes de doper: “Hij zal u dopen met de Heilige Geest”.  En het gebeurt echt! Lees Handelingen 2.
Dopen is een heel mooi woord. En het wordt ook specifiek gebruikt voor deze gebeurtenis: Deze is het die u dóópt!
Ieder die zich heeft laten dopen door onderdompeling, zal daar fijne herinneringen aan hebben, wat een prachtige betekenisvolle gebeurtenis. Dopen is iets hemels, wist u dat ? Jezus zegt op en gegeven moment tegen de Farizeeën  in een gesprek” Is de doop van Johannes de Doper uit de aarde of uit de hemel?   En dan moeten ze toegeven, “ja die doop is uit de hemel”. En de doop die Jezus aan de discipelen en aan ons heeft bevolen in Marcus 16: “Wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden ?” Natuurlijk is dat ook een doop uit de hemel!

En de doop in de Heilige Geest? Ja, daar van mogen we ook belijden dat dat een doop uit de hemel is. We hebben het niet zelf  bedacht. Het is gegeven door God aan mensen die daar naar verlangen.
Misschien vraagt u zich af: ‘begint de Heilige Geest pas te werken als je gedoopt bent met de Geest?  Nee, wij kunnen de Heilige Geest niet beperken, ook daarvóór is Gods Geest ruimschoots aan het werk. Er wordt van de Heilige Geest gezegd dat Hij de wereld zelf overtuigt van zonden, van oordeel, en van gerechtigheid. De Geest van God, is altijd bezig met mensen die naar God zoeken. Hij is dan bezig om hun te wijzen op hun leegheid, hun zonde en dat met Jezus het echte leven begint.
Maar er is ook sprake van een dóóp in de Heilige Geest, van een vervuld worden met de Geest, van een doordrongen worden in de Geest. Het grootste voorbeeld hebben wij aan de   discipelen van de Heer.  De discipelen waren toch de meest voorbereidde en getrainde mensen die er waren, het is toch  verbazingwekkend. De discipelen hebben 3 jaar lang   de woorden van Jezus gehoord,  en dat niet alleen, ze hebben de uitwerking ook gezien, genezingen, bevrijdingen, veranderde mensen, wonderen en tekenen. Ze hebben het zelf ook mogen praktiseren toen Jezus ze twee aan twee uitzond. En ze hebben met hun eigen ogen gezien dat Hij uit de dood is opgestaan. En dan staat er ook nog dat Jezus, na zijn opstanding ze daarna een diepgaande bijbelstudie geeft, een seminar van 40 dagen waarin Hij ze de geheimen van het Koninkrijk van God uitlegt. En dan staat er ook ergens geschreven: “en Hij opende hun verstand”.

Wát een voorbereiding, beter getraind kan bijna niet. Maar toch zegt Jezus, bij zijn hemelvaart: Ik doe de belofte van de Vader op u komen, maar gij moet in Jeruzalem blijven tótdat gij bekleed wordt met kracht uit de hoogte. Fascinerend hè?  U ziet gelijk hoe het  werkt. ‘t Ís de belofte van de Vader dat we met zijn  Geest vervuld zullen worden, de Geest van de Vader door de Vader beloofd. Maar Jezus is het die het uitvoert, Hij belooft in Lucas 24vs 49: ‘Ik doe u de belofte van mijn Vader óp u komen.’  Jezus is de Doper in de Geest. Wat is dat toch mooi, wat Jezus aan zijn discipelen belooft, zie je in de Handelingen  ook allemaal gebeuren, niet alleen in handelingen 2, maar door het hele boek heen, telkens weer. Maar het is geen geschiedenis. Mensen, als ons geloof  geschiedenis gaat worden, dat is dat het begin van het einde. Als je Goede Vrijdag gaat herdenken en als je Pasen gaat herdenken en als je Pinksteren gaat herdenken, waar ben je dan mee bezig? Hooguit met  kerkgeschiedenis!
Deze boodschap gaat over een doorgaand, persoonlijk Pinksteren. Als u gaat zeggen, wat was dat prachtig dat die discipelen toen die kracht ontvingen, maar dat was een eenmalige gebeurtenis, dan heb je het over geschiedenis.

Echter, als Jezus zegt: ‘Ik doe u de belofte van mijn Vader óp uw komen.’ dan geldt dat ook  nu voor òns. Die belofte is ook voor deze tijd! Fascinerend mensen, en o, wat hebben we dat in onze tijd hard nodig om: ‘bekleed te worden met kracht uit den hoge”. (Handelingen 1).   Is de heilige Geest alleen maar een kracht of een aparte persoon?
Kun je de Geest van God met één woord, één begrip definiëren? Nee, dat is onmogelijk, onze woorden schieten te kort om die machtige Geest van God te beschrijven. De heilige Geest wordt ons op vele manieren en in vele beelden voorgesteld. Een diepe waarheid is dat het altijd gaat om de Geest van de Vader, die je wel kunt onderscheiden,  maar nooit kunt scheiden van de Vader.
Het gaat echter in deze preek niet om een beschrijving of definitie van Gods Geest te geven, maar om u de mogelijkheid te laten zien van een leven mét de Geest, hoe u vervuld kunt zijn met de Geest en vooral eruit kunt leven!
 
Kijk, in het oude testament lees je vaak dat de Heilige Geest wel eens ergens op iemand kwam op een profeet of zo, en dan profeteert die profeet, of hij doet een wonder, of wat dan ook en dan is die profeet op dat moment heel krachtig, maar het is incidenteel, de Heilige Geest trekt zich daarna weer terug.  Maar wat Jezus belooft gaat veel verder, Hij zegt niet alleen: ‘ik doe de belofte van de Vader óp u komen’, maar daarna: ‘Hij zal in u zijn en bij u blijven”. Jezus belooft een blijvende inwoning, een blijven relatie met de Heilige Geest.
Dat is een dimensie die zó bijzonder is. En dan vraagt u zich misschien af, hoe ziet die relatie er dan uit?
Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ik kan mij voorstellen dat u daar vragen over hebt.
Kijk de relatie met onze hemelse Vader, die is ons bekend, dan hebben we ik het over de verhouding kind en vader. God is mijn Vader en ik ben Zijn kind. En die relatie met de Vader, die mag steeds dieper en waardevoller worden. Het is zo goed te ervaren dat je door Hem gezien wordt, door Hem gekend bent, geborgen bent in Hem, een Vader die voor jou zorgt. Eén van de belangrijkste dingen die Jezus zegt over de Vader is dat Hij belooft: je zult de Vader kennen.  Het woordje kennen is zó belangrijk als het om de Vader gaat en  Jezus moet vaak tegen zijn discipelen, tegen de Farizeeën en de Schriftgeleerden zeggen: jullie kénnen de Vader niet! Kenden jullie Hem nou maar!
 
Maar nogmaals: hoe te denken over de inwoning, over de relatie met de Heilige Geest, daarvoor wil ik een tekst lezen uit Johannes 7:37: En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus op en riep, zeggende: ‘Wie in Mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zei Hij van de Geest, welke zei, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden’.  Hier gebruik Jezus beeldspraak om de Heilige geest aan te duiden: Het water des Levens.
En in Openbaring 21 zegt de God de Vader hetzelfde: “Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens, om niet. Prachtig hé, maar let eens op waar dat toe leidt, aansluitend op dit vers staat dan: ‘Wie overwint zal deze dingen beërven, en Ik zal hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn’. Hier wordt ons duidelijk wat die relatie, de inwoning van de Geest, die stromen van levend water tot resultaat hebben: ‘en Ik zal hem tot een God zijn en Hij zal mij een Zoon zijn’. Ziet u hoe intens dat is? Niet zomaar , ik ben een kind van God en ik ben behouden voor de eeuwigheid, maar God wil dat wij allemaal Zijn zonen zijn.   En wat hebben we daar voor nodig? Water des levens. Wij hebben  de inwoning, de relatie met de Heilige Geest nodig, om in een hele nieuwe relatie met de Vader te komen: ‘Hij zal Mij tot een Zoon zijn’. Wilt u dat? Een zoon zijn. Door de De Heilige Geest wordt het mogelijk.
 
Onze relatie met Jezus is ook een heerlijke realiteit  1 Cor. 1:9 zegt: God is  getrouw door wie gij geroepen zijt tot gemeenschap met zijn Zoon. Vind u dat nu geen mooie tekst?
En beantwoordt u ook aan die roeping? Niet alleen zendelingen hebben een roeping.
Wij zijn wel heel blij met de roepingen van onze zendelingen, maar denk niet dat zij de enigen zijn, wij hebben allemaal de roeping om gemeenschap te hebben met Jezus. Je kunt als zendeling of evangelist een geweldige roeping hebben, maar als je geen gemeenschap met de Zoon hebt, mis je je belangrijkste roeping.
 
Nu kunt u denken: hoe ziet die gemeenschap met  Jezus er dan uit?  Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Nu de bijbel is daar duidelijk over en laat ons zien hoe rijk en gevarieerd de relatie met Jezus is, hoeveel aspecten van relatie er zijn. Gemeenschap betekend deelhebben aan. Wij hebben deel aan Jezus op vele aspecten, van wie Hij is en van zijn volheid
Ik heb deel aan zijn verlossing, want Jezus is mijn verlosser. Hij is het Lam Gods dat mij vrijkocht van zonde en schuld en mij verzoende met de Vader. Waardig is het Lam! Hij heeft me gered!
En ik ben daardoor een verlost mens! Maar ook dit is geen geschiedenis, dit is iedere dag actueel! Je hebt Jezus je hele leven nodig als je verlosser, daarom gaat Hij er ook mee door in je leven. Gemeenschap is een blijvende, werkende, vrucht voortbrengende relatie. Die relatie noemt de bijbel: De gemeenschap met Jezus Christus.
 
Een volgend aspect van die relatie is dat ik kan zeggen: Hij is mijn meester.
Dit is weer een andere aspect van die gemeenschap met Jezus, die mooie belijdenis: Heer ik dien u, ik erken u als mijn meester en ik ben uw discipel. Ik volg u na, ik luister naar uw stem, ik doe wat u zegt.
 
Weer een andere verhouding in de gemeenschap is, dat Jezus zegt: Ik ben de ware wijnstok en gij zijt de ranken. Hij is de ware wijnstok, kent u die gelijkenis in Johannes 15? Wij zijn de ranken en een rank kan uit zichzelf niets doen. Deze relatie drukt uit hoe afhankelijk wij zijn van Jezus en van zijn woorden.
 
Jezus is ook mijn broeder. Het is bijna niet te bevatten dat, dat zo is, maar het is echt waar. Romeinen 8 vs 29 zegt dat Jezus de eerstgeborene is onder vele broeders.
Hij is mijn oudste broer, en ik ben zijn médebroeder, hij staat naast mij, hij beschermt mij, Hij staat naast me. Hij is mijn grote voorbeeld, ik kan Hem om raad vragen.
 
Hij is ook de verhoogde Heer, die met eer en heerlijkheid gekroond is, en gezeten is naast de Vader op de troon. En ik buig mijn knieën en ik aanbid en belijdt: Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Dit zijn vijf aspecten van gemeenschap met Jezus, maar er zijn er natuurlijk veel meer!  Het is goed om daar over na te denken en om te beseffen wat dat allemaal inhoud voor je. En niet alleen beseffen, maar ook in praktijk te brengen: neem ten volle deel aan de gemeenschap met Jezus.
 
Christen zijn kan ik in één korte zin weergeven: leven in relatie!
Relatie met God, Jezus Christus, de Heilige Geest en natuurlijk de relatie met elkaar.
Ik wil in deze boodschap nog wat dieper in gaan op de inwoning, de relatie die je hebt met de Geest.
Daarvoor wil ik eerst nog een woord lezen uit Johannes 14:15:
“Wanneer gij  mij lief hebt, zult gij mijn geboden bewaren en ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn. De geest der waarheid die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en zij kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn”
Dit zijn hele intense woorden, met diepe inhoud en grote beloften: Dat je de Geest mag kennen, dat je de Geest mag herkennen en dat je kunt weten of iets uit de Geest van God is. De Heilige Geest blijft bij je en zal in je zijn!
Wat een rijkdom om de gemeenschap van de Geest in je eigen leven te ervaren!
 
Dat ervaren van die gemeenschap heeft niets te maken met zweverig gedoe, met het in extase de handen opheffen en op luide toon de Geest aanroepen.  Het heeft niets te maken met het keer op keer uitnodigen van de Geest, onder het zingen van: Heilige Geest waai over ons. De bijbel doet daar helemaal niet zweverig over, alsof het een bepaald gevoel is dat je overkomt.
Jezus spreekt nuchtere taal als Hij beloofd: de Geest zal in u zijn en bij u blijven en Hij zal u de weg wijzen naar de volle waarheid.
Er zijn mensen die beginnen de dag beginnen met: ‘goedemorgen Heilige Geest. ‘
Ze hebben de gewoonte aangeleerd om regelmatig, tegen de Heilige Geest praten.
Maar dat is niet de gemeenschap, niet de relatie met de Geest die Jezus bedoelde!
Je leest nergens in de bijbel dat de Heilige Geest toegesproken wordt, uitgenodigd of aanbeden wordt. Zo heeft God die relatie niet bedoeld!  Die relatie kun je het best typeren als een levende inwoning van de Geest in je hele bestaan.
De Heilige Geest,  dat moet u maar goed onthouden, zóekt nooit zichzelf.
Gods Geest spreekt  niet namens zichzelf, zoals dat in Johannes 16 vs 13 zo mooi staat. Jezus zegt daar: ‘de Geest zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat hij hoort zal hij spreken’.
De Heilige Geest heeft geen eigen boodschap. Alles wat de Geest doet en doorgeeft is datgene wat hij van de Vader en de Zoon gehoord heeft.
Gods Geest is niet uit op aandacht voor zichzelf, op eigen verheerlijking, op aanbidding, maar hij richt onze aandacht geheel op Christus.
Jezus zegt: die Geest zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen.  Als je in een samenkomst bent waarin de Geest wordt verheerlijkt, dan is dat niet van de Geest, als u begrijpt wat ik bedoel. De Geest verheerlijkt altijd Jezus, en Jezus verheerlijkt altijd God.
 
Een voor ons altijd actuele vraag is: ‘Hoe werkt de heilige Geest dan ?
Op vele manieren natuurlijk, maar ik moet nu denken aan het begin van de bijbel, aan Genesis, waar staat:’ in den beginne was de aarde woest en ledig’, en dan gaat het verder met: ‘en Gods geest zweefde over de wateren. In de grondtekst staat eigenlijk: de adem van God ‘wervelend’ over het water. Wervelen betekend zoiets als: kringvormig bewegen! Een mooie uitdrukking voor het werk van de adem Gods. Je ziet hierin dat Gods Geest reeds werkzaam is, vóórdat God gaat spreken.
En als God dan gaat spreken, dan voert de ‘arm des Heren’ , beeld van de heilige Geest, die woorden uit en wordt de aarde, die woest en ledig is, een prachtig stuk natuur.
 
Psalm 104,  een loflied op de schepping zegt: ”Zend uw adem en zij worden geschapen, zo geeft u de aarde een nieuw gelaat.” Vers 39: God werkt door zijn Geest en zijn woord, cirkelend, het  gaat al maar door!  Fantastisch!  
 
Zo is het ook met mijzelf  gegaan, ook mijn leven was woest en ledig toen ik God nog niet kende.  Het was vooral leeg. Echt super leeg.
En toen kwam de heilige Geest in actie en overtuigde mij van mijn leegheid, mijn doelloosheid en vooral van mijn zonden. En de Geest leidde mij tot het Woord Gods, tot onze levende Heer: Jezus Christus. En alles kwam tot bloei!
 
Hoe kunnen we die herscheppende Geest nog dieper in ons leven laten werken?
Nu, dat is geen kwestie van allerlei kunsten uithalen, van langdurig de Geest aanroepen, of  jezelf in een geestelijke roes brengen. Ook is daar geen ritueel of liturgie voor nodig. Zware lasten dragen of jezelf beperkingen opleggen brengen je eveneens niet dichter bij de Geest.
 
Laten we toch altijd weer terug gaan naar wat de bijbel ervan zegt: Paulus zegt Efeze 5 vers 18 heel eenvoudig: Bedrinkt u niet aan wijn (beeld van de roes) , maar…..hier komt het tegenovergestelde van de roes: wordt vervult met de Geest.
 
Ik wil dat vervuld worden, dat vervuld zijn, uitbeelden met het voorbeeld van een handschoen.
Een handschoen is meestal van textiel of kunststof gemaakt en je steekt je handen erin. Handschoenen beschermen je handen tegen kou, of hitte, of tegen beschadiging.
Een handschoen op zich is leeg en heeft een slappe vorm. Een handschoen op zich kan ook niets doen. Een handschoen waar geen levende hand in zit kan niets oppakken, vasthouden of afweren.
Maar het wordt wat anders als ik mijn hand er in steek. Ziet u het verschil? 
Nu, is het een bruikbaar instrument geworden, ik  kan nu wel dingen oppakken en vast houden. Nu, dit is een mooi voorbeeld van de vervulling met de heilige Geest. Zonder de Geest ben je in de geestelijke wereld als een lege handschoen, slap en niet in staat om effectief te handelen. Maar als de ‘hand van de Vader” in jouw lege bestaan komt, ga je leven, wordt je krachtig, kun je waarheden van God oppakken en vasthouden.
Let op die handschoen verandert niet in de eerste plaats aan de buitenkant, het maakt ook niet wat voor kleur de handschoen heeft, of hij luxe is uitgevoerd of van eenvoudige stof. Het gaat er om wat er van binnen in die handschoen zit, wat die handschoen doet bewegen!
Mijn vraag aan u is: hoe ziet uw leven er uit. Is uw handschoen gevuld met de Geest, kunt u de dingen van Gods Koninkrijk oppakken en vasthouden? Kunt u het Levend water drinken, kunt u een vuist maken tegen satan? 
Of is uw leven alleen maar een uitzien náár de Geest, een verlangen naar de Geest, een roepen om de Geest? Maar is uw handschoen eigenlijk leeg! 
 
God wil niet dat het leven van zijn kinderen er zo uit ziet, wij zijn niet gemaakt om alleen maar te verlangen en te zoeken, wij zijn gemaakt om te ontvangen en dóór te geven.  
 
Vele christenen zingen vaak dezelfde soort liederen, over het verlangen naar Gods Geest en elke week zingen: ‘Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw, vul mij opnieuw met uw Geest.
Het is net alsof die hand van God, steeds weer uit die handschoen gaat. Aan  eind van de week is de handschoen weer leeg, en moet hij opnieuw gevuld worden.
Is dat de bedoeling van de doop in de Geest zoals Jezus die beloofd heeft!
Jezus heeft immers gezegd dat Hij de Geest Gods op ons doet komen, met de verzekering dat die Geest in ons is en bij ons blijft. De bedoeling van de doop in de Geest is dat je de Geest kent en dat je Zijn werking ervaart.
Ik wil dit met het volgende aantonen: ‘Als Jezus de Trooster belooft in Johannes 16 vs 17 zegt Hij: De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want Hij woont in jullie en zal bij jullie blijven!
Is het mogelijk Gods Geest te kennen?  Jazeker, prijst God daarvoor. Hoe leren wij de Geest kennen? Door veel bijbelstudie over de Geest? Door een streng ascetisch leven? Door de blik omhoog te heffen en voortdurend te roepen: Kom heilige Geest, maak u bekend aan mij??
Neen, Jezus zegt eenvoudig: Jullie zullen de Heilige Geest kennen, omdat hij in jullie woont en in jullie blijft! Omdat Hij altijd zo dicht bij jullie is. Wat een heerlijkheid wat een zekerheid!
 
Gods Geest getuigt met onze geest, dat vind dus in ons binnenste plaats, in ons hart.
Als u de Geest van God steeds meer wilt leren kennen, hoeft u niet de hemel af te zoeken, maar zult u naar binnen moeten kijken, luisteren naar wat de Geest tegen u zegt, hij maakt u gedachten van de Vader bekend.
De Geest van God leidt ons dus, en maakt ons begaafd. En waar de Heilige Geest is, gebeuren wonderen.
 
De Heilige Geest overtuigt ons van zonde oordeel en gerechtigheid, ook dat gebeurd in ons hart. Hoe meer wij dát werk van de Geest in ons ontdekken en ervaren, hoe meer wij de Geest leren kennen. Alles ontstaat in het koninkrijk van God vanuit een relatie: de kracht om te getuigen, de leiding voor uw leven en al die prachtige vruchten en gaven van de Geest.
 
De verbinding van de heilige Geest mét onze geest, is als in een huwelijk.
Als man en vrouw met elkaar getrouwd zijn hebben ze niet alleen een band met elkaar als ze elkaar zien. Maar ook als ze elkaar niet zien, op verschillende plaatsen zijn, ervaren zij toch die innerlijke verbondenheid met elkaar, 24 uur der dag.
Ze raken niet in paniek als ze elkaar even niet zien, ze worden niet onzeker en vragen zich niet of de ander hen verlaten heeft. Want ze weten zeker: ‘Wij kennen elkaar, wij horen bij elkaar en wij blijven bij elkaar!’
Deze zekerheid mag u ook hebben als het gaat om de inwoning van heilige Geest in u!
U hoeft niet in vertwijfeling te zijn als u een tijd de Geest niet ervaart, als u het even niet ziet zitten, wees verzekerd dat Gods Geest in u blijft en u niet verlaat.
 
Ik kom tot de afronding van mijn boodschap. Wij zingen regelmatig een lied met de prachtige woorden: “En Gods Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.” Dit is een geweldige realiteit.
Voordat Christus geboren werd, was het dienen en vereren van God alleen bestemd voor het volk van Israël, het nageslacht van Abraham, Izaäk en Jacob, het volk dat besneden was, zij waren uitverkoren. Alle volken daarbuiten, deden voor hen niet mee, men beschouwde de andere volken als heidenen, die niet werkelijk mee telden in het dienen van de ware God. Dat was dus eigenlijk een eeuwen oude, bijna ondoordringbare grens.
 
Maar Jezus had een wereldwijde boodschap, Hij had elk mens op het oog en stierf voor de zonden van de gehele wereld. Maar ook als Jezus de verzoening tot stand gebracht heeft en opgestaan is uit de doden, is voor er voor het volk Israël nog steeds die grens.
Zij blijven gericht op zichzelf, niet op de andere volken.
Wanner komt het keerpunt? Hoe wordt die grens doorbroken? Het antwoord is:
Op de Pinksterdag als de Heilige Geest uitgestort wordt op de discipelen en later op vele anderen. De Geest komt en doorbreekt de  grenzen die door mensen zijn gemaakt!
Vele joden worden christen en worden vervuld met de Geest en tot krachtige getuigen gemaakt. Hun getuigenis gaat vergezeld met genezing en bevrijding. Het evangelie gaat in enkele tientallen jaren door geheel het Romeinse rijk en daarbuiten.
Ziet u hoe het werkt?  De Geest doorbreekt die eeuwoude traditionele grenzen.
En zo is de Geest in de loop der tijden dóór gegaan met het doorbreken van talloze grenzen. En dat gebeurt vandaag de dag nog steeds!
 
Als u als gemeente ergens een grenst aan stelt die niet naar de wil van God is, zal de Geest die willen doorbreken, maar dat gaat niet, zonder uw medewerking en inzet.
U moet dat ook zelf willen, u moet er ook zelf om vragen. De H. Geest doorbreekt zelfs  het verstandelijke als het bijv. om spreken in tongen gaat, want dat doe je niet met je verstand. Dan moet je echt een grens over.
 
En zo ook uw eigen leven. Mag de Geest van God ook daar grenzen doorbreken?!
Grenzen die er zijn door uw opvoeding, uw negatieve ervaringen, of de overtuigingen die  u heeft mee gekregen vanuit uw traditie. Grenzen die u van een dieper leven met God afhouden?
Weet u, het moeilijkst voor de Gods Geest om te doorbreken, is de grens die u uzelf hebt opgelegd, die u zelf gecreëerd hebt, want u heeft die grens willen vasthouden, die is u zo vertrouwd en die geeft u voor uw gevoel een bepaalde veiligheid.
 
Als u beseft dat u door God wordt uitgenodigd om te drinken van het levende water, om een zoon van Hem te zijn, om in zijn nabijheid te leven. Dan is er maar een antwoord mogelijk: ‘Vader hier ben ik, ik stel geen grenzen meer, maar wil alles van u ontvangen.”
 
Amen
 
Gebed
Vader God, dank u wel dat U ons ziet en dat U ons kent. Vader u kent onze tekorten en ons verlangen naar meer van U.
Heer Jezus Christus dank U, dat U dat tekort wilt aanvullen: U wilt de Geest van de Vader op ons doen komen, blijvend. Jezus u bent gisteren en heden dezelfde wat u toen deed, dat wilt u vandaag ook nog doen. Wij prijzen u daarvoor!
Heer hier zijn we, er zijn geen grenzen aan uw macht. O Heer Jezus, help ons onze eigen grenzen los te laten en vervuld te worden met uw Geest.
Opdat ons leven nog meer zal zijn tot eer van uw heilige naam.
Amen

Bent u aangesproken door deze preek? Geef een reactie op: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Maak de VOX website verder bekend en geef het evangelie van Jezus Christus door!