Saturday, May 30, 2020

“He’s got the whole wide world in His hands”

Text Size

Ik wil bij jou thuis zijn - Lucas 19:1-10 - Jan Fluit

Jezus kwam Jericho binnen en ging erdoor. En zie er was een man Zacheüs geheten, die oppertollenaar was, en hij was rijk. Hij trachtte te zien, wie Jezus was, en slaagde er niet in vanwege de schare, want hij was klein van gestalte. En hij liep hard vooruit en klom in een wilde vijgenboom om Hem te zien, want Hij zou daarlangs komen. Toen Jezus bij die plaats kwam, keek Hij naar boven en zeide tot hem: “Zacheüs, kom vlug naar beneden, want heden moet ik in uw huis vertoeven.”
En hij kwam vlug naar beneden en ontving Hem met blijdschap. En toen zij het zagen, morden ze allen en zeiden: “Hij is bij een zondig man binnen gegaan om zijn intrek te nemen”.
Maar Zacheüs ging staan en zei tot de Here: “ Zie, de helft van mijn bezit, Here, geef ik de armen, en indien ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig.”
En Jezus zeide tot hem:” Heden is aan dit huis redding geschonken, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.”
 
Ik ga wel een beetje een risico aan vanmorgen, door een zo bekend verhaal te nemen, dat je zo maar in slaap zou kunnen vallen. Ik ga het hebben over Zacheüs. Ja, en wat blijft er nog over om te vertellen van het verhaal van Zacheüs. Zelf vind ik altijd als je verhalen leest, dat hoeven niet perse verhalen over de bijbel te zijn, het hoeven zelfs geen verhalen te zijn die je leest, maar als je soms verhalen van iemand hoort, hoe vaak je het ook hoort, je kan daar vaak zelf iets mee met zo’n verhaaltjes: overzetbaar, overdraagbaar.
 
Als het over Zacheüs gaat waar denken jullie dan aan?
In de boom…. Verlangen…. Afperser…. Goeddoen… Ja! Dus je vormt ook beelden, bij de willekeurige mensen. Je hebt daar in gedachten al een plaatje bij. Dat is soms buitengewoon en aardig, soms is dat ook helemaal niet goed. Want het eerste beeld wat je bij iemand hebt kan heel negatief zijn heel erg gekleurd, maar misschien toch wel dingen waarvan je denkt, het is toch wel waar.
Maar dat staat dan nog wel te bezien of het waar is, want, afperser wat jij noemde, daar hoefden ze in de omgeving van Zacheüs niet over na te denken hoor, want dat was hij. Zijn naam was synoniem met slechtheid en boosheid. Weten jullie trouwens wat zijn naam betekent? Daar kwam ik pas dit weekend achter. Het betekent onschuldige en reine. Dat trof me heel erg. De betekenis van zijn naam daar heeft hij een zootje van gemaakt. Maar de betekenis van zijn naam was onschuldige en reine. Voor alles en iedereen die hem kende, was hij dat niet, behalve voor Jezus wel. Dat is dan wel een enorm verschil.

Praat Jezus dan goed wat er allemaal verkeerd gaat? Nee! De insteek van Jezus in wat voor leven dan ook, dat boeit me en dat blijft me boeien. Ik vind het zo gaaf, dat je steeds meer leert, niet als een opgelegd versje, maar voor jezelf om met nieuwe ogen te kijken naar de anderen, maar ook naar jezelf. Ogen hebben zonder belemmering, dat dacht ik laatst zo. Ik zei Heer ik wil ogen hebben zonder belemmering. Waar niet van alles tussen zit, het kan duizend keer gebeurd zijn… maar ik wil met een pure zuiverheid kijken, waardoor je insteek, ook een insteek wordt van zuiverheid en puurheid en van verlangen. Niet van afrekencultuur.
 
We gaan dit verhaal even volgen. Met ook wat dingen erbij die ik wel opmerkelijk vind dat ze er zo bijstaan. In heel veel verhalen staan dingen en typeringen die in andere verhalen weer niet staan, soms zijn ze ook logisch, want kijk dat Zacheüs klein was, waarom werd dat genoemd? Nou, hij kon Jezus niet zien verder allemaal heel nuchter, maar in overdrachtelijke zin klopt dat ook. Zacheüs was eigenlijk heel klein en heel rijk. Hij was ontzettend klein, want het enige waar hij prat op kon gaan, was dat hij rijk was, maar niet dat hij daar verder iets aan had. Want je kunt zo rijk zijn als wat, maar vriendschap koop je niet.

Rijke mensen hebben vaak veel vrienden, maar als dat is vanwege die rijkdom is, nou dan kun je er vraagtekens bijzetten. Want dan zijn het vrienden van hun eigen portemonnee.
Dus hij had helemaal niks, ontzettend eenzaam was hij. Je kan zo vergaren, en dan gaat het niet alleen om centen, maar je kan zo vergaren; zorgen voor aandacht, en voor belangrijk zijn, voor allerlei dingen naar je toehalen, die dan je geluk moet brengen en dan nog eens gestimuleerd in een maatschappij, waar dit heel erg benadrukt wordt, want dat suggereert wel alsof je geluk kopen kan. Maar eigenlijk zo afgezonderd van alles, dan zit je te denken, hoe is dat nou gekomen, daar staat geen antwoord van in de bijbel. Maar hoe kan het dat iemand zo gefixeerd is op zaken waar het eigenlijk niet om gaat. En misschien kun je dit wel voor jezelf invullen. Dat je soms veel te veel aandacht schenkt aan dingen die het niet zijn, dat je daar toch nog lang in doorgaat in dingen die belangrijk schijnen en waar Jezus ons van leert, doe dat maar niet, doe dat maar niet en investeer er niet in; Het schreeuwt wel om aandacht, maar als je die kant opgaat waar kom je dan helemaal in terecht.

En ondertussen op het moment dat jij dat doet vervalt eigenlijk iets van je eigenheid. Als je verkeerd investeert dan verlies je een stuk identiteit. Een stukje gewoon van mezelf, van geluk en van vrede. Ik ben daar heel druk mee. Je ziet soms van die mensen die echt, nou het behelst hun hele leven zowat, maar wat stelt het voor. Het gaat over gewone leuke dingen hoor waar niets mis mee is. Maar als er wat ernstigs gebeurt dan is dat van nul en generlei waarde, dan is het zomaar weg. Terwijl je er misschien zo intensief mee bezig geweest bent.
 
Hij was klein en door dat klein zijn, was de ander groot en stond hem van alles in de weg, zo staat het hier eigenlijk. Omdat hij klein was benam die schare hem het zicht op Jezus. Dat vind ik ook een heel overdrachtelijke uitspraak. Misschien heb je ook wel te maken met de schare die je soms het uitzicht op Jezus beneemt. Omdat je je misschien heel klein voelt of heel onbetekenend. Die ander is groot, die kan goed, die is intelligent die weet overal van, terwijl jou de dingen zijn mislukt. Zo kan je een hele schare van mensen, van gedachten hebben, waardoor je het zicht op de werkelijkheid ontnomen wordt. Zicht op de echte Jezus, wat is er al niet over God en Jezus gezegd. Het kan het zicht zo vertroebelen.

Ik had laatst een heel gesprek met een buurman op de volkstuin. Een eenzame man, die ook niet veel meer heeft dan zijn volkstuintje. Is vaak depressief. Zit ontzettend veel thuis. En zijn tuintje is zijn plek, wat wel leuk is. Nou en dan zijn we in de tuin aan het werken en heb je wat meer tijd om te praten dan anders, maar hij heeft er altijd tijd voor. Maar als we tot een gesprek komen zijn dat altijd wel mooie gesprekken, want het is een denker, een lezer, maar hij leest zowel een beetje alles wat los en vast zit hoor. Hij heeft totaal geen eigendunk, helemaal niet. En hij vertelde: ik ben al zo vaak van plan geweest om er een eind aan te maken… wat is het leven nou waard, helemaal niks. Kijk nou toch om je heen, wat een waardeloos gebeuren. Mensen geven niet meer om elkaar. Omdat ik ben zoals ik ben en voel zoals ik voel ben ik afgeschreven. En die tuin, nou boeien… wat heb ik in die tuin te zoeken, ik kan toch ook wel groenten kopen.

En als ik in de benen kom en wel in die tuin ga, dan leef ik daar dan wel weer in. Over God leest hij ook veel, denkt daar over na en leest allerlei geschriften. Ja en wat ik tegenwoordig veel lees en hoor van heel veel kanten, dat is dat God… ja eigenlijk komt alles bij God vandaan. Hij heeft het goede gemaakt, maar Hij heeft ook het kwade gemaakt, dat heeft allemaal een doel en dat komt allemaal bij Hemzelf vandaan en zegt hij daar zijn ze het steeds meer over eens.

Ik zeg: Nou, ik absoluut niet. Als er één ding is waar ik uitgesproken in ben niet daarin. Ik zeg: Ik vind het wel leuk, in de bijbel heeft iemand een keer gezegd, ene Jacobus, die heeft dat uitgelegd op zo’n heldere manier. Hij zegt; nou moet je eens goed nadenken, kan nou een bron en goed en fout water geven? Dat kàn toch niet. Hij zegt: Heeft die dat gezegd? Ik zeg dat heeft die gezegd en daar ben jij het vast mee eens, er komt of zuiver water uit, of verkeerd water. Niet dan eens dit en dan eens dat. Ik zeg en bovendien, ik zou niet met zo’n God kunnen leven hoor, echt niet. God die dan zo is en dan zo, bovendien is die God buitengewoon huichelachtig, en Jezus die Hem nagevolgd heeft idem dito.
Want die raad je aan om dingen te doen, of dingen te laten, die hij zelf gecreëerd heeft. Dat Is toch te gek. Als ik thuis met opgroeiende kinderen niets anders doe dan met de regelmaat van de klok, ontzettend aan het vloeken en tieren ben en m’n kind vloekt een keer en krijgt dan een geweldige knal voor zijn hersens omdat hij vloekt. Dan zal dat kind ook denken ‘krijg nou wat, waarvoor krijg ik die dreun van jou en je vloekt en jij zelf dan? Hoe kan je nou een God hebben die je dingen afraadt, van dingen af wil helpen, en zegt dat sommige dingen niet bij je passen, niet horen, terwijl hijzelf de schepper ervan is. Ik vind het dan zo jammer, dat iemand het beeld op God kwijt is door zoveel soorten van informatie, waar je over denkt, wat moet ik ermee, wat moet ik met zo’n God. Die van beide kanten heeft en van beide kanten geeft. Ik heb toen een voorbeeld gebruikt, dat ik vaker gebruik. De roos stond in de buurt, dus ik kon het niet laten. Wij hebben in onze groente tuin behalve groenten ook veel bloemen, Hij ook (hij heeft een grote tuin trouwens.) En daar stond een roos, een hele mooie roos, een rode fluweelachtige roos, schitterend. En stel je voor, iemand heeft je die roos aangeraden en je zet hem je tuin. En het ding zit helemaal onder de luis en zo en lijdt een karig bestaan. En je spreekt de gever van die roos een keer later. Nou, hoe bevalt die roos?
Nou niet, wat een waardeloze plant, zit helemaal onder de luis, ik denk dat ik het ding maar weggooi. Dan zegt de gever: Dàt is raar, in plaats dat je nou de veroorzaker van het kwaad bestrijdt, ga je de roos wegmikken? Als je nou zorgt dat je dat kwaad bestrijdt, blijft die roos over. En nou heb ik het wel over jou onder andere, Jij bent een prachtige roos hoor. 
We hebben vaker gesprekken gehad, jij bent een prachtig mens. ’t Is dat er veel dingen op je nek zitten, dat het allemaal zwaar wordt en ingewikkeld. Dat is waar, dat klopt. En het leven niet zien zitten,… zeg ik heb je nou zo vaak gesproken, als jij dan hebt, (fietsen doet hij ook graag). Als je het dan hebt over stukken gaan fietsen en al die tinten groen waar je het dan over hebt, of in je tuintje??? Nou dan beginnen die ogen helemaal te fonkelen.
Ik zeg: jij geniet van het leven en van goed. Ja… Ik zeg: daarom kan ik er niet tegen dat degene die je het best kan helpen van alles, Jezus, dat dat een gespleten persoonlijkheid is. Die ook nog goede bedoelingen heeft met kwaad; alsjeblief zeg. En ik zeg het is zo goed om goed te gaan onderscheiden.
Het was in de week na dat Henk van Pagee hier gesproken had over ‘Je houding’ en wat je daar zelf in te bepalen had. Dat was buitengewoon toepasbaar. Daar heb ik ook nog wat dingen over gezegd. 
Hij zegt: nou ik ga naar huis straks en een aantal dingen schrijf ik op, over die roos over die houding, over dat ik een mooie roos zou zijn. Ik zeg nee, dat je een mooie roos bent, niet dat je die zou zijn. Als je het zo zegt is het mijn uitspraak. Als je het opschrijft ik ben het dan heb je hem overgenomen. Maar dan staat er zoveel in de weg waardoor je Jezus niet meer ziet.

En eigenlijk, in dit verhaal is het nou eens een keer omgekeerd. Dit verhaal zegt: Van mij kan je de boom in. Dat wordt vaak negatief gezegd, maar Zacheüs ziet Jezus niet. Maar waarom wil hij Hem toch zien dan? Ja hij heeft van Hem gehoord, hij heeft prachtige verhalen van Jezus gehoord. Jezus is echt iemand anders dan alle anderen. Dus hij wil Hem zien. Nou je kan wel zeggen: Ik wil het wel zien, maar ik zie het niet. Ik wil het wel voelen maar ik voel het niet, ik wil het wel meemaken, maar ik maak het niet mee.
Dat is jammer, maar er zit ook van alles in de weg, dus ik zie het niet. Nou daar kun je het bij laten en dan zie je het inderdaad ook niet. En dan komt Jezus misschien wel heel dicht in de buurt, maar je ziet Hem niet hoor. Want die feiten en die feitjes en wat tegen is dat blijft wel. Die tegenstander, die bijvoorbeeld die buurman in de tuin in de tang, in de mangel neemt waardoor de man eigenlijk tot een niks wordt, die vindt het prima zo. Best, denk maar zo negatief, heb maar een gespleten Godsbeeld en nou, op een gegeven moment, als dit lang genoeg doorgaat dan gaat die iemand er wel aan. En eigenlijk is die man al vermoord door die verkeerde gedachten. Maar er is wel mogelijkheid tot weer gaan leven. Ik vind het zo mooi dat er een weg is, waarin je op een gegeven moment zegt: Nou is het afgelopen en nou ga ik de boom in, ik wil Hem zien. Ik wil Hem zien zoals Hij echt is. Ik wil het ook niet meer van verhalen van derden. Ik wil Hem zelf zien. Ze kunnen me allerlei verhalen over Jezus vertellen, allemaal prachtig en mooi. Maar als ik het goed begrijp is Jezus een Ontmoeter, die het erg goed voor heeft met het zwakke. Ik denk ook dat hem dat geprikkeld heeft. Want Jezus is geen afwijzer, want die verhalen zijn gegaan. Jezus was wel te vinden bij hoeren en tollenaars, nou, dan ben je misschien toch wel kanshebber. Hij wil Hem zelf zien. Dus hij creëert zelf een mogelijkheid dat hij Jezus gaat zien. Ik denk dat dat een uitdaging is. Je kunt zeggen, maar we zien Jezus toch. Nou, maar in dat heldere, wat zoek ik, verbind ik mij aan dat wat me blij maakt en wat Hem buiten beeld houdt, of ben ik iemand die hogerop klimt om zijn getuigenis over mij te horen. Misschien wel hoe dan ook. Je kan denken maar hoe loopt dat af, want voor hem was dat nog best een riskante missie. En misschien heeft hij ook wel gedacht van niet, klein en in die Vijgenboom tussen die grote bladeren, dus misschien werd hij wel helemaal niet gezien, tenslotte hadden die vijgenbladeren zijn vader wel bedekt, althans gedeeltelijk. Het trof me trouwens ook wel hoor dat hij in een wilde vijgenboom (in de Naardense vertaling staat een moerbeiboom) Niet dat mij dat zoveel zegt. Een vijgenboom vind ik als boom wel heel erg mooi, ook als beeld. Het kenmerk van een vijgenboom is dat er vruchten voor nu zitten en er zitten ook al vruchten voor de toekomst in. Dat vind ik prachtig je vertegenwoordigt het nu en de toekomst. Dat is niet afgesloten, dat is niet nu even en nu even hulp.

In een vijgenboom zitten zoveel beloften. Gister heb ik bij mijn zwager nog een vijgenboom gezien, een kleintje, er zat een vrucht in die dit jaar rijp zou worden en de vijgjes voor de toekomst, die zaten er ook al. Dat is heel erg mooi. Dat is ook dat beeld van blijvend vrucht dragen, tot genezing der volkeren. Eigenlijk was dat de omgeving die hij opzocht. Hij ging richting herstel, zonder het zelf misschien nog te weten. Lekker uit beeld, want in beeld, nou soms is het goed en handig en sommigen komen graag in beeld, maar hij zeker niet. Want met al zijn rijkdom wist hij wel dat niemand en niemand hem zag zitten. Daar kunnen mensen soms heel erg van overtuigd zijn, dat niemand hen ziet zitten, terwijl dat dat helemaal niet waar is.

Ik heb het zelf ook jaren gedacht. Er is toch niemand die om je geeft en dan ook een beetje wat jij zei vanmorgen he Hennie. Wat maakt het nog uit, wat interesseert het me nog. En dat is zo’n onwaarheid als wat. Want op het moment dat je dat bedenkt, wat kan het mij allemaal nog schelen, dan kan het je wel heel erg schelen. Dat zou dan bevrijdend zijn. 
Mmm het interesseert me niks meer maar als je dat doet vanuit teleurstelling, nou of het je doet, maar dan ben je vanbinnen zo kapot, maar je wil ervan af weg. En dan Jezus, op weg met een missie, die had ook kunnen denken laat zitten, ik heb wel andere dingen te doen dan hem. Maar Jezus kijkt omhoog, dat is logisch, want hij was boven hem. Dat vind ik ook een kenmerk van Jezus, dat Hij omhoog kijkt. Hij stopt, dus met waar Hij mee bezig was, daar stopt Hij mee omdat Zacheüs zijn volle aandacht heeft. En de scharen van allerlei mensen die Jezus wilden ontmoeten en spreken en genezen worden, en dat laat Hij allemaal
even zitten. Zacheüs is op dat moment de allerbelangrijkste. Niemand ziet hem zitten, maar Jezus ziet hem zitten. Nou en dan die opdracht; nou het zou nog wel een keer beter kunnen worden, Hij zegt; kom eens vlug uit die boom. Het is niks die afstand, het is niks, Kom vlug uit die boom en Hij geeft hem reden erbij, want ik moet in je huis vertoeven De Naardense vertaling zegt verblijven. Dat vind ik nou meer dan alleen een bliksembezoek. Ik wil gewoon bij jou thuis zijn, ik wil jou thuis ontmoeten. Jezus had zich misschien ongekend populair kunnen maken door hem eens even publiekelijk aan de schandpaal te nagelen. Nou daar had Jezus mee gescoord hoor, bij heel veel mensen die erbij waren. Want Zacheüs was toch een vent van niks, hij had hun geld afgejat, dus dat je die ter plaatse… je hoeft toch niet alles over z’n kant te laten gaan, dus dat je die ter plaatse er eens flink op wijst op het feit dat hij een notoire duitendief is en dat het nergens op lijkt en dat als hij zo doorgaat waarschijnlijk ook nog eens een keer verloren gaat, dan had Jezus het best voor mekaar gekregen. “ Nou dat hadden we niet van hem verwacht, hij heeft hem flink de waarheid gezegd “ Maar het feit is, dat Jezus dat ook gedaan heeft, flink de waarheid zeggen. Maar dat was een heel ander soort waarheid. Flink de waarheid zeggen, wat heeft dat toch een rare klank gekregen in onze taal. Dat is iemand de oren wassen, iemand bejegenen met wat hij gedaan heeft, waar die persoon waarschijnlijk wel zelf even mee zit, want die is er al niet zo gelukkig onder, nou dan wordt het nog een keer onder je neus gewreven en… of je ruiken wil. 
Nou dat stinkt en dat wist je ook wel al, maar het schiet ook allemaal helemaal niet op. En dan komt er iemand die zegt: “Ik wil bij jou thuis zijn.” Dat was nou precies iets wat niemand wilde. Niemand voelde zich thuis bij Zacheüs. Als iemand al eens een keer bij hem
thuis moest zijn, was dat zo, met de hand op de knip. Want ja welke kant ging dat op. En de omgeving vindt dat in elk geval ook niks. Hij is bij een zondig man binnen gegaan, om zijn intrek te nemen. Dat hij daar even binnen gaat maar daar verblijven… ? Hij laat ons in de steek en gaat met hem mee. Wie is er nou het belangrijkste, we hadden allemaal vragen, dat Jezus dingen voor ons deed en nou gaat Hij met hem mee. Nou nu kun je wel zien wat voor een niveau, dat hebben ze ook vaker gezegd van Jezus. Als het een beetje een profeet was dan had Hij wel door dat hij niet deugde. En het boeit mij dan dat een profeet niet op die manier denkt. Een profeet kijkt met de ogen van God. En Hij zag Zacheüs en Hij denkt; die man, zijn identiteit is onschuld en reinheid, dat zat in zijn naam, dat geef ik hem terug. En hoe geef ik hem dat terug? Ook niet door hem thuis te vertellen dat hij verkeerd gedaan had, maar gewoon bij hem thuis zijn en hem liefde en zorg en de aandacht te bewijzen. Want ik vind het prachtig dat Jezus niet gezegd heeft; je moet de helft van je bezit wegschenken, wil je het een beetje goed maken, de helft van je bezit wegschenken en het viervoudig vergoeden, dat is toch wel het minste dat je doen kan. Dat heeft Jezus niet gezegd, dat heeft Zacheüs gezegd. En dat ontstaat binnen vriendschap, binnen genegenheid, binnen liefde, binnen geborgenheid. Als iemand krijgt wat hem toekomt, dat is liefde Gods, want dat komt ieder mens toe, als iemand dat krijgt, en dat aanvaardt, dan krijg je die andere verhouding. Dat wat hem boeide, maar niet gelukkig maakte, wat interesseerde dat nog, die rotcenten. Wat maakte het uit dat hij veel geld had, gelukkig was hij er niet van geworden. Het probleem was, dat al het andere onzichtbaar geworden was. En dat wordt nou in ene klap zichtbaar in een mens die van je houdt, die bij je thuis wil zijn, die met je wil wonen, die eigenlijk zich aan jou gelijkmaakt, dat is zo bijzonder. Die zich niet verheft, maar die eigenlijk tegen je zegt: “Jo, ik wil eigenlijk zo graag je broer zijn, wil je dat ook van Mij zijn? Ik kan me voorstellen dat Jezus zou gezegd hebben: zou je niet van Mij willen gaan houden? Dat hij gezegd heeft: Erg droog hé, maar goed aan mij heb je een fontein van leven. Ik geniet er nou zo van dat ik je nou eindelijk ontmoeten kan, dus niet alleen Zacheüs die Jezus gaat zien, maar Jezus laat zien dat Hij Zacheüs ziet, helemaal in zijn volle omvang en echtheid; dat hij dan zo weg kan geven, afstand kan doen van al die dingen, die zo gewichtig en zo belangrijk zijn als gevolg van… Dat vind ik zo mooi. Daarom geloof ik ook in bevrijding, die altijd via die kant loopt.
 
Bevrijding is niet een zaak van geweld, maar vrijkomen van de duivel en zijn leugens, en zijn laster. Dat is mij verdiepen in die volmaakte wet van de vrijheid, van verlossing en van offer en van overwinning van Jezus Christus. Daar zit zoveel leven en hoop in, dat maakt je zo sterk, want wat had die tegenstander hem graag klein gehouden, maar dat lukt helemaal niet met Jezus erbij lukt dat niet, want die praat in de zin van bevestiging. Hij slaat de tegenstander het ene na het andere argument om hem klein te houden, dat slaat hij hem zo uit handen, omdat Jezus het levende bewijs is van liefde, dat laat zien, dat laat merken, dat laat horen en daarmee legt Hij de duivel aan banden. Ik vind het prachtig dat wij datzelfde recht krijgen, aan twee kanten, over onszelf en over de ander. Ik heb het recht om aan banden te leggen. En ik leg niet aan banden door alleen maar boos te zijn op de boze. Ik leg aan banden door hem lief te hebben zoals Vader.

Dat vind ik zo gaaf hé, dat er zo van je gehouden wordt en dat je zo mag liefhebben. Je kan redeneren, ja maar wacht even het gaat allemaal wel erg makkelijk bij jullie, heeft iemand eens een keer gezegd. Makkelijk bij jullie hoor; ’t is niet mis wat er gebeurd is. Nou het gaat niet makkelijk, het is het zwaarste offer dat ooit gebracht is, maar het is wel gebracht. 
Iemand heeft wel volgehouden en dat leven vertegenwoordigd. Dat vind ik gaaf. Wat een Heer, die zo kijkt en zo leven kan, zo tevoorschijn roept.
Zo eigenlijk… Nee Zacheüs heeft een hele weg te gaan, moet je eens kijken, zoveel jaren van ontkenning, dat duurt nog wel een tijdje voordat Zacheüs tot andere gedachten komt. Nou ’t kan erg snel, of niet. Als ik dit zo lees gebeurt dit in een achtermiddag, waardoor? Nou hij heeft volledig aanvaard wat Jezus gedaan heeft en wat Jezus zei, wat Jezus geloofde en hoe Jezus liefhad. Prachtig! Jezus die motiveert het.
Nadat Zacheüs gezegd heeft wat hij gezegd heeft dan zegt Jezus: Aan dit huis is redding gebracht hé. Redding uit dat kleine, en negatieve en lukt niet, of er is een tegenstander die het niet wil. Het houdt je allemaal klein hoor, al dat soort redenaties. Hij wil het niet, wat heeft hij te willen als Jezus het voor het zeggen heeft. Werkelijk helemaal niets. Dus dan haal ik dat leven, en geest van God en waarheid van God, zo naar mij toe. En dan staat erbij; omdat deze een zoon van Abraham is. Waarom zou Hij dat gezegd hebben? Ja. Vanuit geloof. Niet omdat hij tot het natuurlijk volk Israël behoorde, maar als Hij het zo zou redeneren, dan; ja dat was hij al.
Hij was al jood dat is hij hier niet geworden. Maar hij had geloof. Hij heeft geloofd, net zoals Abraham, dwars tegen de verdrukking in. Zijn uitredding was, dat hij Jezus nam op zijn Woord, op zijn liefde en op zijn kracht en dat niet wegpoetste met van die ja…Heer U hebt nou wel makkelijk praten maar er is niemand die om me geeft hoor. Straks gaat u door en dan zit ik hier met het dorp, waar ze het echt niet geloven dat ik veranderd ben, nou ja misschien als ik m’n centen terug ga geven. Eens een dief altijd een dief… hij zal er wel weer een bedoeling mee hebben. Daar krijg je straks mee te maken. Nee, hij heeft helemaal aanvaard wat Jezus van hem zei, hoe God over hem dacht, dat gaf hem leven.
Dat is uitredding hoor, want deze man heeft vanaf nu een ander thema, een andere rijkdom, een rijkdom die helemaal niet meer kan aangetast worden, want daar ben ik de garantie van, van dat leven. Neem nou dat er zo met je omgegaan wordt, maar dat ik ook zelf zo mag omgaan met Zacheüssen in mijn buurt. Ik bedoel niet iemand van de belastingdienst, maar met lui waarvan je zegt ik heb er alleen maar last van, ze doen je voortdurend gekort, nou dan hebben ze dit gezegd, dan hebben ze dat gezegd. Nee ik mag gaan denken vanuit waarheid, reinheid en zuiverheid, hoe mooi die mens zou kunnen zijn en in wezen is. Hoe je Jezus mag vertegenwoordigen. Mijn buurman tuinder zei de laatste keer; ik geloof toch dat ik nog eens een keer bij jullie in de samenkomst kom. Ik zeg; je bent van harte welkom. Wij houden niet van pressie, ’t is je eigen keus. Ik zeg maar je bent van harte welkom. Ik zeg Leuk is dat allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Hij zegt hoezo?
Ik zeg wij hebben allemaal die liefde nodig van de Heer, die echt onverkort van je houdt. Dat zijn we met elkaar aan het leren. En de ene keer ligt dat wat scherper op je netvlies dan de andere keer. Mooi is dat dat de Heer je daarbij helpt en wij elkaar ook, dat we steeds meer dat denken en dat zien overnemen van Hem. Ik heb zo’n lied in het Engels; daar is hoop voor de hopelozen, en rust voor de rustelozen en leven voor hen die het leven helemaal niet meer hebben. Ja, dat vertegenwoordig je dan zo maar. Nou je bewust zijn van je rijkdom en dat op peil houden, ook dat, voortdurend op peil houden. Ik moest van de week een fototoestel. We zijn een dagje naar Giethoorn geweest, heel er leuk en erg. Er moest een camera mee en voor alle zekerheid hebben wij daartoe twee accu’s gekocht. Maar die waren geen van beiden erg vol dus. Toen hebben we ’s morgen de dingen aan de lading gezet en dan is het erg handig dat je hem daarna meeneemt natuurlijk. Toen kwamen we in Giethoorn en hebben precies twee foto’s gemaakt, en toen was de stroom op. I
k zou zeggen, zorg dat je aangesloten bent, en dat je geladen bent he, dat je blijft zien.
Ik vind het zo mooi dat de Heer hetzelfde als Ik zie.” Mooi, mooie mensen, mooie toekomst, veel kansen, veel leven. Hetzelfde uitzicht, niet minder. Daarvoor ben je bestemd. Zover zijn we nog niet, nee, zover zijn we wel. Dat je dan nog heel veel ontdekken gaat, een boeiende ontdekkingstocht, en dat je jaar na jaar zegt; ik heb nog weer meer gezien, hoewel je het je haast niet voor kunt stellen. Maar het is waar. Een levensgenieter zijn en leven tevoorschijn roepen, eind maken aan pijn en dood en aan kleinheid. Wat een voorrecht, wat een voorrecht!
Dat gaan we verder uitwerken met elkaar.
 
Ja Amen

Gebed
 
Wij voelen ons bij U thuis, en U voelt zich thuis bij ons. Het is heerlijk Heer om zo samen op
te trekken, om U te ontmoeten, te horen van U. Bedankt voor die relatie Heer die zich verdiept en versterkt, waar je helemaal mens van wordt, waardoor je ruimte krijgt. Heer we
zegenen elkaar daarmee, ook Bastiaan, we zegenen hem Heer met vrede, met kracht, met leven. Dank u wel Heer, U voorziet in al onze behoeften en meer dan dat. Bedankt Heer voor leven in al zijn schoonheid en zuiverheid en reinheid, dat U ons dat aanbiedt. Heer wij
zeggen daar van harte Ja tegen, dat geeft leven en geluk en perspectief en toekomst. Bedankt Heer dat U er altijd bij bent.

Amen

Bent u aangesproken door deze preek? Geef een reactie op: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Maak de VOX website verder bekend en geef het evangelie van Jezus Christus door!