Tuesday, May 26, 2020

“He’s got the whole wide world in His hands”

Text Size

De betere droom - Jeremia 32:40 - Toon van den Hoorn
 
Zoek eens op: Jeremia 32:40. Het is heel kort en krachtig. “Ja ik zal een eeuwig verbond met Hem sluiten. Dat ik mij niet van achteren afwenden zal en dat ik hen wel zal doen en mijn vrees zal ik in hun hart leggen, zodat zij niet van mij afwijken”.
 
Lees het nu eens voor jezelf: “Ik zal een eeuwig verbond met jou sluiten”. Dit houdt in dat ik Mij niet van achter jou afwenden zal en dat ik jou wel zal doen. Mijn vrees, ontzag voor mij, zal ik in je hart leggen, zodat je niet van mij zal afwijken.
Ik vind dat heel mooi. Voor mezelf en ook voor u. Voor jou als jongere, voor u als oudere.
 
Ik heb nog een paar teksten uit Openbaring:
 “Ik zag en zie, er was een deur geopend in de hemel en de stem als van een bazuin die zei:  Kom jij hier omhoog dan zal ik jou tonen alles wat na dit alles geschieden zal. Ik zag een troon en iemand op de troon. Ik zag een boekrol in zijn rechterhand en ik zag ook een lam als geslacht. Ik zag hoe hij de boekrol opende, zegel na zegel. En ik zag tenslotte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen. En Hij zal alle tranen afwissen. De dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag” (Op 4:1; 21:4)
Dus wees blij. Noch moeite zal er meer zijn. En Hij zegt tegen jou: “Zie ik maak alles nieuw”.
 
Nog een tekst. Dat staat in Lucas 21:34, waar Jezus zegt tegen jou: “Zie toe dat je hart niet bezwaard wordt”.
 
De preek van vanmorgen bestaat uit 3 punten:
1: Je dromen en dromen die niet uitkomen.
2: Er is nog lijden en pijn.
3: De betere droom.
 
Dan begin ik bij het eerste punt. Het is gelijk heel persoonlijk. Voor mijzelf ook. ‘Waar droom jij van?’ Wat is jouw droom? Denk er over na. Als jongere. Als oudere. En heb je nog een droom als oudere? Vaak dromen mensen van goede huwelijken, knappe kinderen, goede gezondheid, een beetje geld om van het leven te genieten, een goede baan, succesvol werk, of  ‘succesvol werk voor de Heer’. En we denken ‘dat is het beste wat ons kan overkomen’. Toch? Desnoods bidden we er voor. Maar stel dat je hiermee tevreden bent, dan zul je nooit dorsten naar het beste van de Heer. Dan zul je Hem nooit echt aanbidden. Dan geniet je eigenlijk meer van de zegeningen dan van de Heer die zegent.
 
En als deze dromen dan niet uitkomen. Dat is heel reëel, want dat ken ik zelf ook. Dan doet dat pijn van binnen. Toch. Ik weet niet of je het meemaakte. Ik maak het wel mee. En die pijn die kun je verzachten, die kun je beetje doven, door bijvoorbeeld te verdringen. Je zegt dan “Ja hoor het gaat goed en we bidden en we gaan door”. Dat is op zich niet slecht dat je dat zegt, maar als je daarmee de pijn verdringt dan is dat iets om over na te denken. Je kunt de pijn verdoven door hard werken, veel uitgaan of, door een grote zelfdiscipline.
Maar zolang pijnbestrijding het doel is van je leven, dan lijd je er zelf onder en dan lijden je relaties eronder. Dan houd je pijn. Diep van binnen houd je pijn. Ook als je het probeert te doven of te ontkennen.
 
Dan we gaan we meteen naar punt 2: ‘Lijden en ‘pijn’.
Er is in dit leven, voor mij en voor jou, nog pijn en nog lijden. Het lijkt, als je Hebreeën 11 leest, dat gelovige mensen niet behoeven te lijden. Hun droom komt uit.
Maar als je Hebreeën 11 goed leest en je komt bij vers 35b en dan zie je ook hoe het anders kan gaan. Daar staat ‘Anderen hebben zich laten folteren en van geen bevrijding willen weten’.
Weet je waarom? Weet je waartoe? Dat staat er achter ‘Opdat zij aan een betere opstanding deel mochten hebben’. Nu al die betere opstanding deelachtig: dieper in je leven met de Heer.
 
Het gaat verder in Hebreeën 11:36: Hoon, gezelslagen, boeien, gevangenschap, gestenigd, op zware proef gesteld, door midden gezaagd, met het zwaard vermoord.
Nou, als ze dat tegen ons zeggen dan denk je toch “Hoe kan ik dat ontlopen Heer?’
 
En toch vind ik het mooie als je daar over nadenkt en je gaat dan dieper met de Heer, dan getuigt de Hebreeënschrijver: ‘Ook zij hebben het geloof behouden’. Ik denk dat is prachtig! Daar kun je soms nog wat van leren als mensen zeggen: ‘Ja als dit daar allemaal gebeurt, dan geloof ik nog meer’. Om dan te ontdekken “Heer ik dorst temidden van dit alles naar meer van U”.
 
Paulus schrijft: ‘Wie of wat zal ons scheiden, zal mij scheiden, van de liefde van Christus’.
 
Wie of wat zal mij daar van scheiden? Ja wie? Van de liefde van Christus. Ja wat?
Zo behoud je het geloof. Als je je niet laat scheiden van de liefde van Christus. Dan behoud je het geloof. En weet je waarom? ‘Omdat je hart steeds minder bezwaard wordt’.
 
‘Omdat je je hart bewaart’, staat er in Spreuken 4:23, ‘boven al wat er te bewaren is’.
 
Ik weet niet wat je allemaal te bewaren hebt. Soms bewaren mensen van alles. In de zichtbare wereld. In de geestelijke wereld. Hier staat ‘Je hart bewaren boven al wat er te bewaren is’. En zie dan toe dat je hart niet bezwaard wordt. Niet weerspanning onder lijden en pijn. Niet hysterisch omdat de problemen nu over moeten zijn.
 
Want juist dan mag je dieper gaan in het allerbeste van de Heer.
Dan mag je beseffen dat dit een signaal is van het feit dat je dorst hebt naar meer van de liefde van Christus. Naar meer van Zijn geloof in jouw leven.
Dat je ten diepste smacht en dorst, in die situatie, naar meer van Hem.
Dat je iets van een droom voor jezelf voor ogen wilt hebben waar het echt met Hem heen gaat.
 
Wie of wat zal je dan scheiden, temidden van pijn, van de liefde van Christus. Dat zoek je op in je situatie van pijn en lijden. Dan ga je pijn niet verdringen. Dan zeg je niet ‘Ik heb geen verdriet. Dan hèb je verdriet, maar dat scheidt je niet meer van de liefde van Christus. Dat bemerk je dan ook van binnen.
 
Paulus zegt in 2 Kor. 6:2: ‘Nu is het de tijd van welbehagen’
En dan zegt hij er achter: ‘Wij doen onszelf in alles kennen als dienaren van God’.
Vind je dat niet prachtig? ‘In veel dulden’, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenschappen, in moeite, in nachten zonder slaap’.
 
‘Paulus wat voor droom heb je?’
Wil je zijn droom opzoeken. Lees 2Kor. 4:17. De lichte last der verdrukking. De lichte last Paulus? Ja, lichte last der verdrukking! Van één ogenblik? Ja, die bewerkt voor ons, bewerkt voor jou een alles ver te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid. Weet je waarom? Omdat je niet ziet op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk. Het onzichtbare is eeuwig.
 
Paulus, hij heeft iets met de Heer. Daar wil ik meer van in zulke situaties van lijden en pijn. Jezus kan het niet wegnemen voor je. Ja, misschien geef je Hem soms nog de schuld, maar Hij kan het niet helpen als jouw dromen niet uitkomen. We willen zo graag een evangelie zonder lijden. Een leven zonder pijn in de relaties, in de gemeente, in je persoonlijk leven. Nou, pijn is ook niet prettig, maar het is er nog. En de oorzaak van elk lijden is dat boze geesten scheiding aanbrengen. Ja, die brengen ook scheiding aan.
 
Ze scheiden jou van je diepste verlangen, van diepste liefde naar de Heer. Ze zetten jou er toe aan om op andere plekken vreugde te zoeken.
 
Het is zo dat er dan andere verlangens gewekt worden waardoor mensen denken ‘als dit uitkomt dan gaat het goed’. Maar het gaat toch om je hart? Het gaat toch om je diepste verlangen naar de Heer. Als de pijn verdoofd wordt en niet met de Heer verwerkt dan komen er andere verlangens die tot verslavingen leiden. Maar het heerlijke is dat de Heer jou je vijanden laat zien. Die bestoken je innerlijk. Die brengen jou in verdrukking. De Heer geeft je kracht om te overwinnen. Wanneer? “Als ik, als jij dat lijden aanvaardt. Als je moeilijkheden aanvaardt”.
Kun je het aanvaarden als er moeilijkheden komen? Kun je dat aanvaarden? En dan bedoel ik niet dat je zegt ‘Alles is goed’. Maar dan bedoel ik ‘kun je dan doorgaan met het leven zoals de Heer het bedoelt?’ Want de Heer verandert ook die moeilijke persoon niet voor jou. Misschien op je werk. Misschien wel heel dichtbij. Maar Hij heeft Zijn liefde namelijk in jou hart uitgestort. En als je dieper gaat in die liefde dan kom je op den duur tot een liefde die alles verdraagt. We kunnen heel vlak zeggen ‘de liefde verdraagt alles, de liefde Gods is in me dus ik verdraag alles’. Dan denk ik ‘nou, eerlijk blijven’, gewoon in je leven, persoonlijk. En dan kom je momenten tegen, ik althans wel, dat ik denk: ‘wel Heer dat kan wel eens dieper, dat kan verder met U. Help me daar maar in om van die primaire reactie af te komen bijvoorbeeld, waar ik last van heb’.
Goed, dan kom je verder in ieder opzicht. In je leven met de Heer. Dan kom je verder omdat Hij je helpt bij de pijn, bij het lijden.
 
De ontstane pijn voert je terug naar het diepste van je wezen. En als je daarbij verdovend bezig bent dan draait alles om jezelf. Er zijn mensen en hebt er ontferming over, want het is een teken dat ze dorsten, daar draait het allemaal om henzelf. Ze zeggen ‘Ik heb nou weer deze problemen en dan weer dat’. Je hoort het al in de intonatie.
 
Het gaat erom dat alles dan om jezelf draait en niet meer om de liefde Gods die naar jou en de ander uitgaat. Er zijn soms mensen die hebben constant, hun hele leven, medelijden met zichzelf. Het is een goed teken. Het is namelijk een teken dat ze dorst hebben. En nou gaat het erom ‘wat kan er vernieuwen?’. Wat kan er veranderen?
Soms denken mensen: Ergens heeft de Heer me toch laten vallen’. Soms denken mensen ‘de duivel is te sterk’. Of, ‘het evangelie werkt niet’ Hoor dan wat de Heer tegen jou zegt: ‘Niemand buigt zich voor jou, niemand aanbidt jou. Je bent gescheiden van Mij. Er is geen ontmoeting. Je staat een beetje op afstand. Er is geen gemeenschap. Maar zou je verder willen komen? Zou je dieper willen gaan? Met Mij en met Mijn liefde die ik in jouw hart verder wil uitwerken?
 
Dan ontdek je, als je dat hoort en die liefde ziet, dat je diepste verlangen niet is de verlichting van je huidige moeilijkheden. Dat je diepste verlangen is ‘een leven alleen door genade voortgebracht’. Vanuit God. Met God. Voor God.
 
Je kunt voor jezelf even nadenken. Ben je tevreden met je relatie met Hem? Zou je meer willen? Zou je verder willen komen, nog? Heb je nog dorst naar ‘Heer er is toch veel meer mogelijk’. Maar je overgevend aan Hem die door jou heen wil werken. Zo ga je dan en dan bid ik, misschien jij ook wel: ’Heer ik voel van binnen in mij dat U een betere vriend moet zijn. Ik voel in mij een bijna onweerstaanbare drang om mij tot bronnen van plezier te wenden die troost geven die U mij lijkt te onthouden. Er zijn er vele. Een aantal zijn mensen.
 
Anderen zijn bezigheden, zoals seks, werk, zaken als geld, macht, welvaart. Maar geen van deze dingen Heer brengt leven. Alleen U kunt, op Uw voorwaarden, mijn innerlijk bevredigen. Ik vraag U de mooiste droom te laten uitkomen. Een diepere ontmoeting. Een echte ontmoeting met U. En als er dan pijn is en als er dan verdriet is, dan zeg je ‘Ik zit midden in de problemen. Ik ben niet gedemoraliseerd. Ik word geestelijk geterroriseerd, maar de Heer heeft mij niet verlaten. Heer, ik ben in de druk, maar niet in het nauw. Om raad verlegen, maar niet radeloos, vervolgd, maar niet verlaten, ter aarde geworpen, maar niet verloren. Er komt een eind aan de ballingschap. Eindelijk kom ik thuis. Dan is thuiskomst of de ballingschap niet de hoofdzaak. Met vreugde U behagen is voor mij het belangrijkste. Dat wil ik doen, ongeacht mijn omstandigheid’.
Laat dat maar werken in je binnenste. Laat het maar werken bij pijn en verdriet.
 
En dan kom ik bij punt 3 en dat is de ‘betere droom’. Je mag dromen van de hemel.
 
Ik werd bepaald bij een tekst. Psalm 68:9. Een prachtige tekst. ‘Terwijl de aarde beeft druipen de hemelen’.
 
Heer, terwijl in mijn innerlijk alles in opschudding is, terwijl de aarde beeft, en er pijn is, en verdriet is, mag ik opmerken dat de hemelen druipen!
Dat verkwikt. Dat doet je zijn tot die mens die je werkelijk bent. De mens die God geschapen heeft. De mens die Jezus herschapen heeft.
Dan kom je tot een betere droom! 
Heer, een diepere relatie met U, zodat ik Uw stem hoor en versta. Hij is alles wat je nodig hebt. En totdat je dat beseft ervaar je nog lagere verlangens als noden. Dan steek je soms al je energie in het vervullen van die lagere verlangens. En dat is het kenmerk van verslaving.
 
De kern van ons leven met de Heer, is niet: Hij lost al je problemen op, Hij zorgt dat je dromen uitkomen, want dan kun je redelijk gefrustreerd raken. De kern van je ‘in Christus zijn’ is: van Hem genieten, is Hem aanbidden, is meer vreugde vinden in Hem dan in iemand anders. En daar mag je straks over discussiëren. Dit is een mooie stelling. Het kennen van Jezus als de prachtigste persoon.
 
Jezus droom is: ‘Vader dat zij U kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die Gij gezonden hebt’. (Joh. 17 : 3)
Weet je, het kennen van Jezus wordt soms nog beperkt tot het nemen van een eenmalige beslissing voor de Heer. Het gaat er toch om ‘Hoe is het nu met je?’ Ga je in alle rust in die genade verder? Ontwikkel je. Stel je je open voor Hem temidden van pijn en verdriet? Heb je die betere droom dat er nog een diepere relatie mogelijk is?! Heer, ik verlang er naar dat Uw geest elke vezel van mijn leven doortrekt, mij leidt naar een rijkere ontmoeting met U en naar een diepere gemeenschap met anderen. Dat U mij een persoonlijke verandering laat doormaken zodat ik meer op U ga lijken.
 
De basis voor gemeenschap met anderen en persoonlijke vernieuwing is: een levende relatie met je Heer. Dan heb je een prachtige droom die bestaat uit ontmoeting, intimiteit, gemeenschap. Een relatie met Jezus die mensen samenbindt en levens verandert. De grootste zegening voor je leven is dan niet de zegening van een goed leven: als een geestelijke vrek je zegeningen zitten tellen. Want dan wordt het ‘in Christus zijn’ verschrompeld tot een pakket van zegeningen. Neen. Het is een gemeenschap. Een relatie. Een ontmoeting met de Heer. Jezus wil jou zegenen. Ik weet niet hoe het met jouw agenda is, wat je nog te doen hebt vandaag. Hoe druk het nog wordt. Hij wil jou zegenen. ‘Heb je tijd? Heb je even tijd?’ zegt Hij, ‘Ga even zitten. Ga even genieten samen. Of jaag je door?’
 
De diepste zegen is een diepere relatie met Hem. Waar je naar dorst. Waar je naar smacht! Want anders wordt alles ritueel, religieus, gekaderd. Ga maar tot Hem met heel je hart.
Jezus maakt de honger, je dorst hiernaar in jou wakker door middel van de Heilige Geest. Doof dat vooral niet uit. Doof Zijn Geest niet uit. Hij maakt je dorst naar Hem wakker door middel van de Heilige Geest. Vaak gebeurt dat door middel van dromen die niet uitgekomen zijn. Dan helpt Hij je door pijn en tranen heen, je diepste verlangen in je innerlijk eindelijk te ontdekken.
 
En dan is er een mens die bidt: “Heer, de kanker is weer teruggekomen, ik ben net mijn baan kwijt geraakt, mijn partner heeft mij verlaten, ik ben boos en ik voel me vreselijk. Maar ik blijf U, Heer, vertrouwen. Ik verlang meer naar U dan ooit. Dat is mijn hoop. Dat geeft mij blijdschap temidden van alle verdriet”.
Deze mens heeft een hemelse droom. Iemand anders bidt: “Heer, ik heb een moeilijk huwelijk. Ik houd van mijn partner. Ik geloof zelfs dat mijn partner ook van mij houdt. Maar het lijkt of het altijd moeilijk blijft gaan. En nu krijg ik een droom van U: Een visioen van een liefhebbende echtgenoot die ikzelf meer, nog meer kan worden, of mijn partner nu verandert of niet. Ik kan door Uw liefde, Heer, veranderen, zodat niets mij zal scheiden van Uw liefde”.
 
Dan heb ik een droom en zie een gemeente open en sprankelend. Er functioneren gave mensen in. Jongeren, zowel als ouderen. 
Jongeren, open voor alles van de Heer.
Ouderen niet vastgeroest in de religieuze gewoontes.
Zij zoeken in hun diepste verlangen naar de Heer en het verlangen van de Heer naar hen.
Zij horen Hem duidelijk spreken.
In een enkele bijbeltekst geeft Hij ineens ongelooflijke diepte.
Daar hebben zij rust en vrede voor gekregen. Zij openen de zegels van de boekrol voor eigen leven en in gemeenschap. Zij bedauwen en verfrissen elkaar. Duidelijk, helder. Zij wijzen elkaar in liefde terecht . De zalving van Gods geest is zeer werkzaam. Er is lofprijs en aanbidding. Ze zijn ook gericht op de buitenwereld. Zij brengen mensen naar binnen in een land van melk en honing.
 
Ik heb deze droom, en de duivel  maakt deze droom bespottelijk. Die werkt met van alles om de gemeente organisch te scheuren, maar de droom gaat verder: eenieder onderkent dat. En elke moeilijkheid geeft nog een diepere vreugde en een vollere aanbidding naar de Heer.
 
Met deze droom voor ogen zeg ik ‘Heer, U kunt nog heel veel doen in mijn leven. U kunt nog heel veel doen in òns leven. Wat blijkt er soms bij crisissen nog weinig te leven van wat we weten. Heer geef ons, als we tegenover elkaar staan, zoveel van U dat we elkaar toch vasthouden. Ik heb een droom Heer en ik zie uit naar de verwezenlijking van die droom. Dat U helemaal doorwerkt in ieder van ons. Heer, het moet dus anders kunnen in mijn leven. Laat Uw Geest maar in mij werken. Laat het sterker worden bij mij van binnen. Heer, laat mij zo diep door U geraakt zijn dat het mij alles mag gaan kosten. Heer, U zoekt dat. U zoekt mensen die een droom hebben. Mensen die zo’n relatie met U hebben, zodat zij voortdurend Uw aanwezigheid proeven. Heer, ik wil loskomen uit oude gedachtegangen. Uw Geest laten spreken. Blijven horen, blijven zien wat U tot de gemeente, tot mij zegt om Uw droom te vervullen. Deze droom heb ik in alles en onder alles. Al wordt hij zeven keer uit mijn handen geslagen. Ik zal hem steeds weer oppakken en doorgaan met deze droom voor ogen.
Amen
 
Ik wil met jullie bidden.
 
Heer Jezus bedankt dat U ons bepaalt bij die diepere relatie met U. Dat U ons bepaalt dat er soms nog allerlei ballast om ons heen is waarin we vervulling willen, maar het diepste is dat ons hart nog verder vervuld mag worden van U. Met daaraan vooraf een smachten en dorsten naar meer van U. Wat alleen maar te maken heeft met het eeuwige van U. Wij zegenen er elkaar in om zo lichtend bezig te zijn in deze eindtijd, om zo verder te gaan, zodat Heer de liefde steeds sterker wordt, het geloof steeds hechter en de verwachting steeds groter van alles wat U in alle eenvoud aan het doen bent en verder uitwerkt in onze levens. We zegenen elkaar daarin in Jezus naam.
Halleluja.
Amen.

Bent u aangesproken door deze preek? Geef uw reactie op: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Maak de VOX website verder bekend en geef het evangelie van Jezus Christus door!